Біздің команда

БАСҚАРУ

General Manager

Бас меңгеруші

HR

Ресми менеджер

Production Manager

Өндіріс менеджері

Products Manager

Өнімдер менеджері

Purchase Manager

Сатып алу менеджері

Sales Manager

Сатылым бойынша менеджер